بي ام دبليو
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
220i, سري 2 شرکتی 289,800,000 2015 289,800,000 289,800,000
320i, سري 3  320 نیمه فول 249,550,000 0 230,000,000 269,100,000
320i, سري 3  320 فول 303,000,000 0 270,000,000 336,000,000
320i, سري 3  320 لاکچری 324,700,000 0 310,000,000 339,400,000
320i, سري 3  320 فول - کیت M 342,300,000 0 335,000,000 349,600,000
328i, سري 3  328 جی تی - کیت M 358,206,500 0 340,000,000 376,413,000
328i, سري 3  328 جی تی . مدل 2016 189,900,000 2016 0 379,800,000
328i, سري 3  328 . لاکچری لاین 357,000,000 0 355,000,000 359,000,000
328i, سري 3  328 فول - کیت M 392,000,000 0 365,000,000 419,000,000
328i, سري 3 شرکتی - کیت ام - فول 376,413,000 2015 376,413,000 376,413,000
328i, سري 3 شرکتی - کیت ام - فول 379,800,000 2016 379,800,000 379,800,000
520i, سري 5  520 فول 2016 329,500,000 2016 320,000,000 339,000,000
520i, سري 5  520 فول - کیت M 359,750,000 0 340,000,000 379,500,000
520i, سري 5 شرکتی - کیت ام - فول 339,000,000 2016 339,000,000 339,000,000
528i, سري 5 شرکتی - کیت ام = تیپ 1 444,900,000 2015 444,900,000 444,900,000
528i, سري 5 شرکتی - کیت ام - فول 379,500,000 2015 379,500,000 379,500,000
528i, سري 5 شرکتی - کیت ام - فول - نایت ویژن 409,800,000 2015 409,800,000 409,800,000
528i, سري 5  528 تیپ 2 389,900,000 0 370,000,000 409,800,000
528i, سري 5  528 تیپ 1 مدل 2016 437,450,000 2016 430,000,000 444,900,000
528i, سري 5  528 فول 2016 با بال عقب 430,650,000 2016 415,000,000 446,300,000
M5, سري 5  M5 فول 2015 0 0 0 0
650i, سري 6  650 گرن کوپه 635,000,000 0 1,270,000,000 0
650i, سري 6  650 کروک فول 2014 750,000,000 2014 1,500,000,000 0
650i, سري 6  650 گرند 560,000,000 0 1,120,000,000 0
M6, سري 6  M6 فول 2014 800,000,000 2014 1,600,000,000 0
2.0, X1  X1 تیپ 20 0 0 0 0
2.0, X1  X1 تیپ 20 - کیت M 0 0 0 0
2.8, X1  X1 تیپ 28 309,000,000 0 310,000,000 308,000,000
2.8, X1  X1 تیپ 28 - کیت M مدل 2015 343,700,000 2015 320,000,000 367,400,000
1.8, X1  X1 تیپ 18 228,895,000 0 210,000,000 247,790,000
2.3, Z4  Z4 23I 0 0 0 0
2.0, Z4 شرکتی - کیت ام - فول 334,048,000 2015 334,048,000 334,048,000
3.0, Z4  Z4 30I 0 0 0 0
3.5, Z4  Z4 35I 0 0 0 0
8, I  I8 فول کامل - 2015 715,000,000 2015 1,430,000,000 0
8, I  I8 فول کامل - 2016 850,000,000 2016 1,700,000,000 0
8, I  220I کوپه 144,900,000 0 0 289,800,000
2.0, X3  X3 تیپ 20 170,000,000 0 340,000,000 0
2.8, X3  X3 تیپ 28 مدل 2015 366,250,000 2015 340,000,000 392,500,000
2.8, X3  X3 تیپ 28 مدل 2016 406,900,000 2016 400,000,000 413,800,000
2.8, X3  X3 تیپ 28 - کیت M 384,750,000 0 370,000,000 399,500,000
2.8, X3 شرکتی - کیت ام - تیپ 1 413,800,000 2016 413,800,000 413,800,000
2.8, X3 شرکتی - کیت ام - گرم کن 392,500,000 2015 392,500,000 392,500,000
3.0, X3 X3 تیپ 30 مدل 2015 0 2015 0 0
3.0, X3   0 0 0 0
3.5, X3  X3 تیپ 35 0 0 0 0
2.8, X4  X4 تیپ 28 ( کیت M ) 413,400,000 0 400,000,000 426,800,000
2.8, X4  X4 تیپ 28 فول 2016 432,400,000 2016 425,000,000 439,800,000
2.8, X4 شرکتی - کیت ام - فول - تیپ 3 426,800,000 2015 426,800,000 426,800,000
2.8, X4 شرکتی - کیت ام - فول - تیپ 1 439,800,000 2016 439,800,000 439,800,000
3.5, X5  X5 تیپ 3.5 - اتاق جدید 2014 0 2014 0 0
3.5, X6  X6 تیپ 3.5 0 0 0 0
5.0, X6  X6 تیپ 5.0 0 0 0 0
420i, سري 4 شرکتی - کیت ام - فول 345,940,000 2015 345,940,000 345,940,000
420i, سري 4  420 گرن کوپه ( لاکچری ) 180,000,000 0 360,000,000 0
420i, سري 4  420 گرن کوپه ( اسپورت ) 350,465,000 0 355,000,000 345,930,000
420i, سري 4  420 کوپه ( لاکچری ) 372,500,000 0 365,000,000 380,000,000
428i, سري 4  428 گرن کوپه ( کیت M ) 379,467,500 0 360,000,000 398,935,000
428i, سري 4  428 گرن کوپه ( اسپورت ) 175,000,000 0 350,000,000 0
428i, سري 4  428 گرن کوپه ( لاکچری ) 375,150,000 0 370,000,000 380,300,000
428i, سري 4  428 کابریو - مدل 2015 386,950,000 2015 355,000,000 418,900,000
428i, سري 4  428 کابریو - مدل 2016 214,450,000 2016 0 428,900,000
428i, سري 4 شرکتی - کیت ام - فول 418,900,000 2015 418,900,000 418,900,000
بنز
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
500, CL  CL 500 فول 0 0 0 0
600, CL  CL 600 فول 0 0 0 0
200, E  E200 . اتاق جدید . نیمه فول 175,000,000 0 350,000,000 0
200, E  E200 . اتاق جدید . فول 365,000,000 0 380,000,000 350,000,000
250, E  E250 فول مدل 2015 192,500,000 2015 385,000,000 0
250, E  E250 فول مدل 2016 425,000,000 2016 405,000,000 445,000,000
250, E  E250 کروک 280,000,000 0 560,000,000 0
300, E  E300 فول 2014 200,000,000 2014 400,000,000 0
350, E  E350 فول 0 0 0 0
350, E  E350 کروک 2014 327,500,000 2014 0 655,000,000
350, GLK  GLK 350 فول 2014 222,500,000 2014 445,000,000 0
300, S  S300 جدید . 5 نفره 2015 1,050,000,000 2015 2,100,000,000 0
200, C  C200 فول | مانیتور کوچک 250,000,000 2015 250,000,000 250,000,000
200, C  C200 فول - اتاق جدید 2015 210,000,000 2015 420,000,000 0
200, C  C200 فول - اتاق جدید 2016 262,500,000 2016 525,000,000 0
هاچ بك, سابرينا سابرینا هاچ بک | تیپ 1 20,500,000 1394 0 41,000,000
هاچ بك, سابرينا سابرینا هاچ بک | تیپ 2 23,600,000 1394 0 47,200,000
هاچ بك, سابرينا سابرینا هاچ بک | تیپ 3 49,300,000 1394 47,000,000 51,600,000
هاچ بك, سابرينا سابرینا هاچ بک | تیپ 4 56,600,000 1394 54,000,000 59,200,000
350, CLS  CLS 350 فول 0 0 0 0
500, CLS  CLS 500 فول 0 0 0 0
550, CLS  CLS 550 فول 0 0 0 0
350, ML  ML 350 فول 2015 650,000,000 2015 1,300,000,000 0
350, SL  SL 350 فول 0 0 0 0
500, SL  SL 500 فول 0 0 0 0
350, SLK  SLK 350 فول 0 0 0 0
پورشه
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
GTS, كاين  کاین GTS 745,000,000 0 1,490,000,000 0
كاين, كاين  کاین 6 سیلندر 460,000,000 0 920,000,000 0
كاين, كاين  کاین 8 سیلندر 625,000,000 0 1,250,000,000 0
كاين, كاين  کاین 8 سیلندر توربو 785,000,000 0 1,570,000,000 0
S , باكستر  باکستر S 0 0 0 0
911, 911  911 اس 0 0 0 0
911, 911  911 کررا 700,000,000 0 1,400,000,000 0
S, كيمن  کایمن S 0 0 0 0
ماكان, ماكان  ماکان 2.0 فول 2015 350,000,000 2015 700,000,000 0
پانامرا, پانامرا  پانامرا 8 سیلندر 650,000,000 0 1,300,000,000 0
پانامرا, پانامرا  پانامرا 6 سیلندر 475,000,000 0 950,000,000 0
Turbo, پانامرا  پانامرا 8 سیلندر توربو 710,000,000 0 1,420,000,000 0
Turbo, پانامرا  پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 850,000,000 2015 1,700,000,000 0
آئودي
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
TT, TT  TT ROADSTER QUATTRO 214,500,000 0 0 429,000,000
TT, TT  TT COUPE QUATTRO 204,500,000 0 0 409,000,000
TT, TT  TTS COUPE QUATTRO 249,000,000 0 0 498,000,000
6, A  A6 Saloon 228,250,000 0 0 456,500,000
4, A  A4 Saloon 168,250,000 0 0 336,500,000
5, A  A5 coupe 192,500,000 0 0 385,000,000
5, A  A5 Sportback 198,000,000 0 0 396,000,000
5, A  A5 Cabriolet 212,500,000 0 0 425,000,000
7, A  A7 SPORTBACK 312,500,000 0 0 625,000,000
5, Q  Q5 426,500,000 0 415,000,000 438,000,000
3, Q  Q3 162,500,000 0 0 325,000,000
آلفارومئو
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
1.4, ميتو میتو . فول 2015 137,500,000 2015 137,000,000 138,000,000
1.4, ميتو  میتو . نیمه فول 61,500,000 0 123,000,000 0
1.4, ميتو فول شرکتی - تحویل 7 روزه 137,000,000 2015 137,000,000 137,000,000
1.4, جوليتا فول شرکتی - تحویل 30 روزه 169,500,000 2016 169,500,000 169,500,000
1.4, جوليتا فول شرکتی - تحویل 7 روزه 163,500,000 2015 163,500,000 163,500,000
1.4, جوليتا  جولیتا . فول 2016 169,250,000 2016 169,000,000 169,500,000
1.4, جوليتا  جولیتا . فول 2015 166,000,000 2015 166,000,000 166,000,000
1.4, جوليتا  جولیتا . نیمه فول 76,000,000 0 152,000,000 0
1.8, 4 سي  4C . فول 2015 700,000,000 2015 700,000,000 700,000,000
1.8, 4 سي فول شرکت - تحویل 7 روزه 580,000,000 2015 580,000,000 580,000,000
اپل
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
آسترا, آسترا  آسترا هاچ بک توربو 1.4 152,700,000 0 153,000,000 152,400,000
آسترا, آسترا  آسترا صندوقدار توربو 1.4 155,315,000 0 155,000,000 155,630,000
آسترا جديد, آسترا  آسترا هاچ بک توربو 1.6 163,070,000 0 163,000,000 163,140,000
آسترا جديد, آسترا  آسترا صندوقدار توربو 1.6 166,175,000 0 166,000,000 166,350,000
كورسا جديد, كورسا  کورسا اتوماتیک 2014 45,500,000 2014 91,000,000 0
كورسا , كورسا  کورسا دنده ای 2014 95,250,000 2014 95,000,000 95,500,000
2.8, اينسيگنيا  اینزیگنیا 135,900,000 0 0 271,800,000
ام جي
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
1.5, 3 ام جی 3 . فول 2015 72,000,000 2015 69,000,000 75,000,000
1.5, 3 فول - تحویل 7 روزه 68,800,000 2015 68,800,000 68,800,000
توربو مگنت, 6  ام جی 6 . فول مگنت 2015 53,000,000 2015 106,000,000 0
Gt, 6 ام جی 6 . اتاق جدید 119,500,000 0 116,000,000 123,000,000
Gt, 6  ام جی 6 . فول جی تی 2015 54,000,000 2015 108,000,000 0
Gt, 6 فول - نیو فیس - تحویل 7 روزه 115,000,000 2015 115,000,000 115,000,000
1.5, 350 ام جی 350 مدل 2014 44,240,000 2014 0 88,480,000
1.5, 350  ام جی 350 مدل 2015 47,160,000 2015 0 94,320,000
2.0, GS  ام جی GS مدل 2015 144,000,000 2015 143,000,000 145,000,000
2.0, GS  ام جی GS مدل 2016 159,000,000 2016 156,000,000 162,000,000
2.0, GS فول - تحویل 30 روزه 151,000,000 2016 150,000,000 152,000,000
2.0, GS فول - تحویل 15 روزه 144,500,000 2015 144,000,000 145,000,000
ام وي ام
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
1.8, 550 MVM 550 | دنده ای 47,155,000 1394 45,000,000 49,310,000
1.8, 550 MVM 550 | اتوماتیک 55,530,000 1394 53,500,000 57,560,000
3 سيلندر, 110 MVM 110 S / کامفورت 14,350,000 1394 0 28,700,000
3 سيلندر, 110 MVM 110 S / لاکچری 30,700,000 1394 30,700,000 30,700,000
3 سيلندر, 110 MVM 110S | سه سیلندر 30,700,000 1394 30,700,000 30,700,000
4 سيلندر , 110 MVM 110S | چهار سیلندر 21,155,000 1394 19,900,000 22,410,000
هاچ بك, 315 MVM 315 هاچ بک 19,605,000 1394 0 39,210,000
هاچ بك, 315 MVM 315 هاچ بک | جدید 38,605,000 1394 37,000,000 40,210,000
هاچ بك, 315  MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت 20,985,000 1394 0 41,970,000
صندوقدار, 315  MVM 315 | صندوقدار 19,605,000 1394 0 39,210,000
صندوقدار, 315 MVM 315 | صندوقدار | جدید 38,205,000 1394 36,200,000 40,210,000
2.0, 530  MVM 530 40,655,000 1394 36,800,000 44,510,000
X 33, ايكس 33  تیگو | X33 32,230,000 1394 0 64,460,000
X 33 جديد, ايكس 33 تیگو X33 | جدید | دنده‌ای 62,230,000 1394 58,000,000 66,460,000
X 33 جديد, ايكس 33 تیگو X33 | جدید | اتوماتیک 70,580,000 1394 67,500,000 73,660,000
X 33 جديد, ايكس 33 تیگو 5 / MT 38,850,000 1394 0 77,700,000
X 33 جديد, ايكس 33 تیگو 5 / Comfortable 42,350,000 1394 0 84,700,000
X 33 جديد, ايكس 33 تیگو 5 / Luxury 44,350,000 1394 0 88,700,000
X 33 جديد, ايكس 33 تیگو 5 / Excellent 92,700,000 1394 92,700,000 92,700,000
پژو
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
V 8, 206 اس دي پژو 206 صندوقدار | V8 | کد : 27429 34,896,000 1394 34,800,000 34,992,000
V 8, 206 اس دي پژو 206 صندوقدار | V8 | کد : 27430 36,966,000 1394 36,700,000 37,232,000
GLX, 405 پژو GLX 405 | کد : 25634 28,941,000 1394 29,000,000 28,882,000
GLX, 405 پژو GLX 405 | دوگانه سوز | کد : 27222 30,560,000 1394 30,700,000 30,420,000
SLX, 405 پژو SLX 405 | کد : 22009 30,708,500 1394 30,700,000 30,717,000
SLX, 405 داشبرد جدید | دو ایربگ | آماده تحویل 31,150,000 1394 31,150,000 31,150,000
پارس, پارس پژو پارس سال | کد : 28228 35,164,000 1394 35,000,000 35,328,000
پارس, پارس پژو پارس سال | کد : 28229 35,348,000 1394 35,200,000 35,496,000
پارس, پارس پژو پارس سال | دوگانه سوز | کد : 28314 37,135,000 1394 37,500,000 36,770,000
پارس, پارس پژو پارس LX | کد : 28512 38,306,000 1394 39,300,000 37,312,000
پارس, پارس پژو پارس اتوماتیک | 2 ایربگ | 1.8 43,165,000 1394 41,000,000 45,330,000
پارس, پارس پژو پارس اتوماتیک | 2 ایربگ | 2.0 21,250,000 1394 42,500,000 0
پارس, پارس پژو پارس سال . کد 28230 35,454,000 1394 35,300,000 35,608,000
پارس, پارس پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 36,935,000 1394 37,100,000 36,770,000
ELX, پارس پژو پارس ELX | کد : 21002 43,165,000 1394 41,000,000 45,330,000
ELX, پارس موتور 2000 | آماده تحویل 43,150,000 1394 43,150,000 43,150,000
LX, پارس پژو پارس LX | کد : 28512 40,119,000 1394 41,300,000 38,938,000
LX, پارس فول آپشن | موتور TU5 | آماده تحویل 39,700,000 1394 39,700,000 39,700,000
تيپ 2, 206 پژو 206 | تیپ 2 | کد : 26028 32,908,500 1394 33,300,000 32,517,000
تيپ 2, 206 دو ایربگ | آماده تحویل 33,200,000 1394 33,200,000 33,200,000
تيپ 5, 206 پژو 206 | تیپ 5 | کد : 26814 34,426,000 1394 34,400,000 34,452,000
تيپ 5, 206 پژو 206 | تیپ 5 | کد : 26815 36,596,500 1394 36,500,000 36,693,000
تويوتا
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
2 درب, راو 4  راو 4 نیوفیس 2016 235,000,000 2016 227,000,000 243,000,000
4 درب, راو 4  راو 4 | مدل 2015 | تیپ ( Low Options ) 212,500,000 2015 212,500,000 212,500,000
4 درب, راو 4  راو 4 | تیپ 2 | اسپشیال 206,500,000 2015 206,500,000 206,500,000
4 درب, راو 4  راو 4 | تیپ 3 | دو دیفرانسیل | 2015 182,500,000 2015 182,500,000 182,500,000
4 درب, راو 4  راو 4 | تیپ 4 | دو دیفرانسیل | 2015 214,500,000 2015 214,500,000 214,500,000
Gl, كمري  کمری GL اسپشیال 2016 155,750,000 2016 152,000,000 159,500,000
Glx, كمري اس اسپشیال | 2016 193,000,000 2016 193,000,000 193,000,000
Glx, كمري  کمری GLx | اسپشیال | 2016 195,000,000 2016 195,000,000 195,000,000
Xle, كمري  کمری هیبرید XLE مدل 2016 97,000,000 2016 194,000,000 0
Gli, كرولا  کرولا | GLI | فول آپشن 138,500,000 2015 138,500,000 138,500,000
Gli, كرولا ساده | تحویل : فوری 135,000,000 2015 135,000,000 135,000,000
2.4, اريون  آریون گراند فول مدل 2014 0 2014 0 0
2.4, اريون  آریون SE مدل 2014 0 2014 0 0
دو كابين بلند, هايلوكس سوخت : بنزین | دفرانسیل : 2 | تحویل : فوری 179,500,000 2016 179,500,000 179,500,000
دو كابين بلند, هايلوكس سوخت : بنزین | دفرانسیل : 2 | تحویل : 30 روزه 175,000,000 1394 175,000,000 175,000,000
هاچ بك, ياريس  یاریس هاچ‌ بک | 2015 114,000,000 2015 114,000,000 114,000,000
هاچ بك, ياريس یاریس هاچ‌ بک | 2016 111,000,000 2016 111,000,000 111,000,000
صندوقدار, ياريس  یاریس صندوقدار - 2016 112,000,000 2016 112,000,000 112,000,000
صندوقدار, ياريس تحویل : فوری 109,000,000 2015 109,000,000 109,000,000
صندوقدار, ياريس تحویل : 30 روزه 118,500,000 2016 118,500,000 118,500,000
جك
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
جي 5 (1.5), جي جک J5 49,100,000 1394 48,500,000 49,700,000
جي 5 (1.5), جي جک J5 | اتوماتیک 57,200,000 1394 55,000,000 59,400,000
5, اس جک S5 75,950,000 1394 76,500,000 75,400,000
5, اس جک S5 اتوماتیک 44,000,000 1394 0 88,000,000
جيلي
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
RV 7, امرگرند  امگراند RV-7 . دنده ای 0 0 0 0
RV 7, امرگرند  امگراند RV-7 . اتوماتیک 74,800,000 0 64,000,000 85,600,000
X7, امرگرند  امگراند X7 مدل 2015 106,713,000 2015 98,000,000 115,426,000
X7, امرگرند  امگراند 7 اتوماتیک . نیمه فول 31,000,000 0 62,000,000 0
EC 7, امرگرند  امگراند 7 اتوماتیک . فول 76,850,000 0 66,000,000 87,700,000
EC 7, امرگرند  امگراند 7 اتوماتیک . فول 2015 39,000,000 2015 78,000,000 0
رنو
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
1.6, اسكالا  اسکالا 1600 تیپ PE 94,000,000 0 93,000,000 95,000,000
1.6, اسكالا  اسکالا 1600 فول 2016 105,500,000 2016 105,000,000 106,000,000
2.0, اسكالا  اسکالا 2000 تیپ E2 102,500,000 0 100,000,000 105,000,000
2.0, اسكالا اسکالا 2000 تیپ E4 112,000,000 0 111,000,000 113,000,000
2.0, اسكالا  اسکالا 2000 تیپ E2 مدل 2016 57,000,000 2016 0 114,000,000
2.0, اسكالا  اسکالا کروک 183,000,000 0 186,000,000 180,000,000
2.0, اسكالا  اسکالا 2000 تیپ E4 مدل 2016 120,000,000 2016 116,000,000 124,000,000
2.0, داستر  داستر تک دیفرانسیل 93,000,000 0 91,000,000 95,000,000
2.0, داستر  داستر تک دیفرانسیل . سفارشی 52,500,000 0 0 105,000,000
2.0, داستر داستر دو دیفرانسیل 54,500,000 0 0 109,000,000
2.0, داستر داستر دو دیفرانسیل مدل 2016 57,000,000 2016 0 114,000,000
1600 مونتاژ , مگان مگان 1600 | تیپ 2 32,483,000 1394 0 64,966,000
2000 مونتاژ, مگان مگان 2000 | تیپ 1 38,389,500 1394 0 76,779,000
2000 مونتاژ, مگان مگان 2000 | تیپ 2 0 1394 0 0
2.0, كوليوس  کولئوس 151,750,000 0 154,000,000 149,500,000
2.0, كوليوس کولیوس تیپ 1 | مدل 2015 157,200,000 2015 146,000,000 168,400,000
2.0, كوليوس کولیوس تیپ 2 | مدل 2015 165,235,000 2015 152,000,000 178,470,000
2.0, سفران  سفران 2.0 مدل 2016 138,500,000 2016 133,000,000 144,000,000
2.5, سفران سفران 2.5 مدل 2016 183,000,000 2016 181,000,000 185,000,000
2.0, فلوئنس  فلوئنس E2 96,520,000 0 98,000,000 95,040,000
2.0, فلوئنس  فلوئنس E4 113,500,000 0 114,000,000 113,000,000
2.0, فلوئنس  فلوئنس ZE 69,000,000 0 0 138,000,000
2.0, فلوئنس  فلوئنس فول 2016 62,000,000 2016 0 124,000,000
2.0, فلوئنس  فلوئنس نیمه‌فول 2016 57,000,000 2016 0 114,000,000
1.6, فلوئنس  فلوئنس - دنده دستی . سفارشی 43,500,000 0 0 87,000,000
1.6, فلوئنس  فلوئنس - دنده دستی 77,950,000 0 76,000,000 79,900,000
4 درب, كپچر رنو کپچر 107,000,000 1394 109,000,000 105,000,000
E1, تندر 90 رنو تندر E1 | دو ایربگ 33,917,500 1394 34,500,000 33,335,000
E2, تندر 90 رنو تندر E2 | دو ایربگ 37,745,000 1394 38,200,000 37,290,000
E2, تندر 90 رنو تندر اتوماتیک E2 | دو ایربگ 46,198,000 1394 45,200,000 47,196,000
وانت, تندر 90 رنو تندر پیکاپ | تک ایربگ | کد : 56402 34,150,000 1394 34,000,000 34,300,000
وانت, تندر 90 رنو تندر پیکاپ | دو ایربگ | کد : 56403 35,141,000 1394 35,000,000 35,282,000
وانت, تندر 90 وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون 38,500,000 1394 77,000,000 0
وانت, تندر 90 وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون 79,060,000 1394 73,000,000 85,120,000
وانت, تندر 90 پیکاپ ریچ دوکابین دو دف 66,000,000 1394 63,500,000 68,500,000
ساندرو ( مونتاژ ), ساندرو رنو ساندرو - دنده‌ای 43,800,000 1394 44,700,000 42,900,000
ساندرو ( مونتاژ ), ساندرو رنو ساندرو - اتوماتیک 49,450,000 1394 50,000,000 48,900,000
سايپا
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
131EX, پرايد صندوقدار  سایپا EX 131 10,150,000 1394 0 20,300,000
131EX, پرايد صندوقدار  سایپا EX 131 | پایه گازسوز 0 1394 0 0
131SE, پرايد صندوقدار سایپا 131SE | رنگ بندی 19,940,000 1394 19,700,000 20,180,000
131SE, پرايد صندوقدار  سایپا SE 131 | پایه گازسوز | سفید 21,460,000 1394 21,500,000 21,420,000
131SE, پرايد صندوقدار سایپا SE 131 | پایه گازسوز | رنگ بندی 10,595,000 1394 0 21,190,000
131SE, پرايد صندوقدار سایپا 131SE | سفید 19,710,000 1394 19,500,000 19,920,000
131TL, پرايد صندوقدار  سایپا TL 131 | پایه گازسوز | رنگ سفید 20,615,000 1394 20,300,000 20,930,000
131TL, پرايد صندوقدار سایپا TL 131 | پایه گازسوز | رنگ بندی 10,595,000 1394 0 21,190,000
132SE, پرايد صندوقدار  سایپا 132 SE | پایه گازسوز 21,200,000 1394 21,300,000 21,100,000
132SE, پرايد صندوقدار  سایپا 132 SE | سفید 19,900,000 1394 20,000,000 19,800,000
132SE, پرايد صندوقدار سایپا 132 SE | رنگ بندی 20,080,000 1394 20,100,000 20,060,000
132TL, پرايد صندوقدار  سایپا 132 TL 9,550,000 1394 0 19,100,000
132TL, پرايد صندوقدار  سایپا 132 TL | پایه گازسوز | سفید 10,300,000 1394 0 20,600,000
132TL, پرايد صندوقدار سایپا 132 TL | پایه گازسوز | مشکی 10,430,000 1394 0 20,860,000
141SE, پرايد صندوقدار سایپا 141 SE | رنگ بندی 18,840,000 1394 18,000,000 19,680,000
141SE, پرايد صندوقدار سایپا 141 SE | سفید 18,710,000 0 17,900,000 19,520,000
EX, ساینا ساینا EX 13,800,000 1394 0 27,600,000
111 EX, پرايد هاچ بك سایپا 111EX 10,150,000 1394 20,300,000 0
111 SE, پرايد هاچ بك سایپا | 111SE | سفید 20,170,000 1394 20,200,000 20,140,000
111 SE, پرايد هاچ بك سایپا | 111SE | رنگ بندی 20,375,000 1394 20,400,000 20,350,000
151 TL, پرايد وانت  سایپا TL 151 17,085,000 1394 16,800,000 17,370,000
151 SL, پرايد وانت سایپا 151 SL 7,850,000 1394 15,700,000 0
151 SE, پرايد وانت  سایپا 151 SE 17,160,000 1394 16,900,000 17,420,000
151 SE, پرايد وانت دو ایربگ | هیدرولیک | ABS | آماده تحویل 18,100,000 1394 18,100,000 18,100,000
151 LE, پرايد وانت سایپا 151 LE 16,660,000 1394 16,400,000 16,920,000
1, تيبا تیبا EX یورو 4 24,605,000 1394 24,600,000 24,610,000
1, تيبا تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) 23,725,000 1394 23,500,000 23,950,000
1, تيبا تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) 23,955,000 1394 23,700,000 24,210,000
1, تيبا تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز 25,625,000 1394 25,800,000 25,450,000
2, تيبا تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) 26,885,000 1394 26,600,000 27,170,000
2, تيبا تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) 27,080,000 1394 26,800,000 27,360,000
2, تيبا  تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) 27,585,000 1394 27,100,000 28,070,000
2, تيبا "تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) " 27,815,000 1394 27,300,000 28,330,000
سانگ يانگ
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
اكتيون, اكتيون اکتیون . کامفورت 114,780,000 0 114,000,000 115,560,000
اكتيون, اكتيون  اکتیون . اسپورت 57,497,500 0 0 114,995,000
نيو اكتيون, اكتيون  اکتیون . لاکچری 133,805,000 0 127,000,000 140,610,000
نيو اكتيون, اكتيون  اکتیون . پرستیژ 128,897,500 0 121,000,000 136,795,000
نيو كوراندو, كوراندو  کوراندو - اپتیموم 116,000,000 0 113,000,000 119,000,000
نيو كوراندو, كوراندو  کوراندو - پریمیوم 130,042,000 0 121,000,000 139,084,000
سوبارو
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
XV, ايكس وي  ایکس وی . نیمه فول 182,605,000 0 181,000,000 184,210,000
XV, ايكس وي  ایکس وی . فول کامل 186,000,000 0 185,000,000 187,000,000
2.0, فارستر  فارستر 229,500,000 0 228,000,000 231,000,000
2.5, فارستر  فارستر توریو 243,000,000 0 241,000,000 245,000,000
ايمپزا, ايمپزا  ایمپرزا 59,000,000 0 0 118,000,000
لگاسي, لگاسي  لگاسی 2014 104,400,000 2014 0 208,800,000
لگاسي, لگاسي  لگاسی 2015 171,000,000 2015 119,000,000 223,000,000
سوزوكي
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
ويتارا, ويتارا سوزوکی | ویتارا |دنده ای | کلاس 5 120,431,000 1394 116,000,000 124,862,000
ويتارا, ويتارا سوزوکی | ویتارا | اتومات | کلاس 5 125,523,500 1394 121,000,000 130,047,000
ويتارا, ويتارا سوزوکی | ویتارا | اتومات | کلاس 8 130,116,000 1394 125,000,000 135,232,000
ويتارا, ويتارا سوزوکی | ویتارا | دنده ای | کلاس 8 124,505,000 1394 120,000,000 129,010,000
فيات
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
دوكاتو, دوكاتو  ون دوکاتو 0 0 0 0
دوكاتو, دوكاتو  مینی‌بوس دوکاتو 0 0 0 0
500, 500  فیات 500 88,350,000 0 85,000,000 91,700,000
500 L, 500  فیات 500 L 0 0 0 0
1.4, دوبلو  دوبلو 0 0 0 0
كيا
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
2 درب, پيكانتو پیکانتو 2015 32,500,000 2015 65,000,000 0
سول, سول سول EX اتوماتیک 1.6 57,000,000 0 114,000,000 0
اسپورتيج, اسپورتيج اسپورتيج فول 2015 162,085,000 2015 153,000,000 171,170,000
V 6, كادنزا کادنزا . فول 2013 109,000,000 2016 218,000,000 0
2000, سراتو سراتو 2.0 - فول کامل 2015 120,275,000 2015 115,000,000 125,550,000
2000, سراتو سراتو کوپه 2.0 - 2015 126,974,000 2015 124,000,000 129,948,000
2000, سراتو سراتو کوپه 2.0 - 2016 140,466,500 2016 133,000,000 147,933,000
1600(مونتاژ), سراتو کیا سراتو 1600 | دنده ای 73,200,000 1394 70,500,000 75,900,000
2000(مونتاژ), سراتو کیا سراتو 2000 | اتوماتیک 88,895,000 1394 87,000,000 90,790,000
لكسوس
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
300 H, NX  NX300 H فول 2016 177,500,000 2016 355,000,000 0
ليفان
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
1.6, 620  لیفان 620 41,825,000 1394 39,500,000 44,150,000
X60, X  لیفان X60 56,750,000 1394 52,400,000 61,100,000
X50, X لیفان X50 | دنده ای 47,400,000 1394 46,500,000 48,300,000
X50, X لیفان X50 | اتوماتیک 51,975,000 1394 50,600,000 53,350,000
مازراتي
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
MC , گرن توريسمو گرن توریسمو MC استراداله 2014 990,000,000 2014 1,980,000,000 0
S, گرن توريسمو  گرن توریسمو S 550,000,000 0 1,100,000,000 0
گرن توريسمو, گرن توريسمو  گرن توریسمو 512,500,000 0 1,025,000,000 0
گرن كبريو, گرن كبريو  گرن کابریو 2014 600,000,000 2014 1,200,000,000 0
اسپرت, گرن كبريو  گرن کابریو S . فول 2014 950,000,000 2014 1,900,000,000 0
كواترو پورته, كواترو پورته   کواتروپورته 490,000,000 0 980,000,000 0
S, كواترو پورته  کواتروپورته S 735,000,000 0 1,470,000,000 0
GTS, كواترو پورته  کواتروپورته GTS . فول 2014 925,000,000 2014 1,850,000,000 0
III S, گيبلي  گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 875,000,000 2015 1,750,000,000 0
مزدا
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
3, 3  مزدا3 | تیپ 3 | صندوق دار 52,000,000 1394 104,000,000 0
3, 3 مزدا3 | تیپ 4 | صندوق دار 110,650,000 1394 111,000,000 110,300,000
3, 3 مزدا3 | تیپ 1 | موتور 1.6 | دنده ای 85,750,000 1394 95,000,000 76,500,000
1 كابين, وانت وانت مزدا | تک کابین 37,030,000 1394 37,700,000 36,360,000
1 كابين, وانت وانت مزدا | تک کابین | گازسوز 39,230,000 1394 39,500,000 38,960,000
1 كابين, وانت وانت کارا 1700 | تک کابین 26,250,000 1394 26,000,000 26,500,000
1 كابين, وانت وانت کارا 2000 | تک کابین 33,900,000 1394 33,900,000 33,900,000
2 كابين, وانت وانت کارا 1700 | دوکابین 29,150,000 1394 29,000,000 29,300,000
2 كابين, وانت وانت کارا 2000 | دوکابین 18,450,000 1394 0 36,900,000
2 كابين, وانت وانت مزدا | 2 کابین 39,680,000 1394 40,200,000 39,160,000
2 كابين, وانت وانت مزدا | 2 کابین | دوگانه سوز 41,980,000 1394 42,300,000 41,660,000
ميتسوبيشي
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
لنسر, لنسر  لنسر تیپ 2 دنده ای 46,000,000 0 92,000,000 0
نيو لنسر, لنسر  لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2014 58,500,000 2014 117,000,000 0
نيو لنسر, لنسر "لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2015 " 124,250,000 2015 125,000,000 123,500,000
نيو لنسر, لنسر  لنسر تیپ 1 اتوماتیک 91,435,000 0 86,000,000 96,870,000
نيو لنسر, لنسر لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس 94,400,000 0 89,000,000 99,800,000
نيو لنسر, لنسر  لنسر تیپ 2 اتوماتیک 2016 51,750,000 2016 0 103,500,000
ASX, ASX ASX 2015 - تیپ 2 142,900,000 2015 139,000,000 146,800,000
ASX, ASX  ASX 2015 - تیپ 4 155,500,000 2015 145,000,000 166,000,000
اوت لندر, اوت لندر اوتلندر 2014 169,950,000 2014 162,000,000 177,900,000
اوت لندر, اوت لندر  اوتلندر 2015 - 2 ایربگ 80,000,000 2015 160,000,000 0
اوت لندر, اوت لندر  اوتلندر 2015 تیپ 3 936,950,000 2015 1,689,000,000 184,900,000
اوت لندر, اوت لندر  اوتلندر 2015 تیپ 4 182,350,000 2015 172,000,000 192,700,000
اوت لندر, اوت لندر  اوتلندر 2016 . اتاق جدید 207,650,000 2016 209,000,000 206,300,000
1.2, ميراژ  میراژ 2015 31,000,000 2015 62,000,000 0
1.2, ميراژ  میراژ 2016 71,650,000 2016 72,000,000 71,300,000
هوندا
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
2 درب, آكورد  آکورد تیپ 1 - DX 0 0 0 0
2 درب, آكورد  آکورد تیپ 2 - LXB 103,000,000 0 0 206,000,000
2 درب, آكورد  آکورد تیپ 3 - EXA 111,500,000 0 0 223,000,000
2 درب, آكورد  آکورد تیپ 4 - EXB 229,000,000 0 225,000,000 233,000,000
4 درب , آكورد  آکورد هیبرید - 2015 106,000,000 2015 0 212,000,000
2.2, CR-V  CRV تیپ EX 234,500,000 0 235,000,000 234,000,000
2.4, CR-V  CRV تیپ EXL 251,500,000 0 250,000,000 253,000,000
هيونداي
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
20, i هیوندای I20 تیپ 111 121,351,500 2016 116,000,000 126,703,000
GT , النترا النترا فول کامل 2016 نیوفیس 65,000,000 2016 130,000,000 0
كوپه, جنسيس جنسیس 2014 251,502,000 2014 265,000,000 238,004,000
سانتافه جديد, سانتافه سانتافه DM . فول . اتوپارک 2016 218,997,000 2016 218,000,000 219,994,000
سانتافه جديد, سانتافه سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک 2016 218,997,000 2016 218,000,000 219,994,000
XG350, آزارا آزرا ( گرنجور ) فول 2014 220,861,500 2014 225,000,000 216,723,000
ولوو
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
90, XC  XC90 - Inscription 519,000,000 0 538,000,000 500,000,000
90, XC  XC90 - R-Design 492,500,000 0 510,000,000 475,000,000
90, XC  XC90 - Momentum 460,000,000 0 470,000,000 450,000,000
60, XC  XC60 Selux 246,550,000 0 255,000,000 238,100,000
60, XC  XC60 R-Design 261,600,000 0 262,000,000 261,200,000
60, XC  XC60 R-Design Plus 311,000,000 0 306,000,000 316,000,000
60, XC  XC60 R-Design Plus New 324,500,000 0 313,000,000 336,000,000
70, C  C70 کروک 279,650,000 0 250,000,000 309,300,000
30, C  C30 185,000,000 0 195,000,000 175,000,000
40, V  V40 R-Design 237,150,000 0 215,000,000 259,300,000
40, V  V40 R-Design Plus 249,650,000 0 230,000,000 269,300,000
ايران خودرو
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
SE, سمند سمند SE | کد : 57310 27,269,500 1394 27,100,000 27,439,000
LX, سمند سمند LX | کد : 29339 29,722,000 1394 29,600,000 29,844,000
LX, سمند سمند LX | کد : 29340 29,967,000 0 29,800,000 30,134,000
LX EF7, سمند سمند EF7 | کد : 29212 29,737,000 1394 29,500,000 29,974,000
LX EF7, سمند سمند EF7 | مالتی پلکس | کد : 29211 29,971,500 1394 29,700,000 30,243,000
LX EF7, سمند سمند EF7 | دوگانه سوز | دو ایربگ 32,040,000 1394 32,000,000 32,080,000
LX EF7, سمند سمند EF7 | دوگانه سوز | دو ایربگ | مالتی پلکس 32,320,000 1394 32,300,000 32,340,000
LX, رانا رانا LX 32,516,500 1394 31,800,000 33,233,000
دنا EF7, دنا دنا با موتور EF7 43,296,500 1394 44,200,000 42,393,000
ELX, سورن سمند سورن ELX | کد : 57507 35,911,500 1394 35,700,000 36,123,000
ELX, سورن سمند سورن ELX سال | کد : 57511 43,296,500 1394 44,200,000 42,393,000
آريسان, آريسان ( وانت) آریسان دوگانه‌ سوز | کد : 16401 23,050,000 1394 22,200,000 23,900,000
ايسوزو
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
1 كابين, وانت وانت ايسوزو D-MAX 117,950,000 1394 118,000,000 117,900,000
بايك
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
ِD 70, سنوا بایک سنوا 108,500,000 1394 107,000,000 110,000,000
صندوقدار, سابرينا سابرینا صندوقدار | تیپ 1 20,750,000 1394 0 41,500,000
صندوقدار, سابرينا سابرینا صندوقدار | تیپ 2 23,900,000 1394 0 47,800,000
صندوقدار, سابرينا سابرینا صندوقدار . تیپ 3 26,050,000 1394 0 52,100,000
برليانس
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
230, H  برلیانس H230 | دنده ای 38,050,000 1394 38,100,000 38,000,000
230, H برلیانس H230 | اتوماتیک 43,400,000 1394 43,300,000 43,500,000
320, H  برلیانس H320 | دنده ای 46,500,000 1394 47,000,000 46,000,000
320, H برلیانس H320 | اتوماتیک 51,120,000 1394 51,400,000 50,840,000
330, H برلیانس H330 | دنده ای 45,250,000 1394 46,500,000 44,000,000
330, H برلیانس H330 | اتوماتیک 53,250,000 1394 52,500,000 54,000,000
2L, H  ون هایس H2L 117,600,000 1394 114,000,000 121,200,000
5, V برلیانس | V5 90,200,000 1394 80,500,000 99,900,000
بسترن
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
50, B بسترون | B50F موتور 1.8 76,255,000 1394 75,800,000 76,710,000
گريت وال
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
C30, ولكس ولیکس C30 | دنده ای 49,150,000 1394 47,300,000 51,000,000
C30, ولكس ولیکس C30 | اتوماتیک 26,750,000 1394 0 53,500,000
5, وينگل وینگل 5 | تک کابین | دو دیفرانسیل 55,800,000 1394 52,000,000 59,600,000
5, وينگل وینگل 5 | تک کابین | تک دیفرانسیل 51,150,000 1394 49,500,000 52,800,000
5, وينگل وینگل 5 | دو کابین تک دیفرانسیل 58,050,000 1394 55,000,000 61,100,000
5, وينگل وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل 64,200,000 1394 63,000,000 65,400,000
6, وينگل وینگل 6 | دوکابین | دو دیفرانسیل | دیزل 42,000,000 1394 0 84,000,000
H6, هاوال هاوال H6 93,400,000 1394 92,500,000 94,300,000
M4, هاوال هاوال M4 55,550,000 1394 51,500,000 59,600,000
چانگان
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
ايدو, ايدو چانگان ایدو 65,225,000 1394 60,500,000 69,950,000
35, CS چانگان CS35 72,975,000 1394 71,000,000 74,950,000
زد ايكس
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
1 كابين, كاپرا  وانت کاپرا تک کابین | تک دیفرانسیل 54,240,000 1394 50,500,000 57,980,000
2 كابين , كاپرا  وانت کاپرا دوکابین | تک دیفرانسیل 31,750,000 1394 63,500,000 0
2 كابين , كاپرا  وانت کاپرا دوکابین | دو دیفرانسیل 53,530,000 1394 0 107,060,000
پاژن
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
4 سيلندر, هرور (پاژن جديد) دنده ای | فول | تحویل : 20 روزه 89,500,000 1394 89,500,000 89,500,000
زامياد
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
1 كابين, وانت وانت زامیاد 24 29,510,000 1394 29,800,000 29,220,000
1 كابين, وانت وانت زامیاد 24 گازسوز 31,007,500 1394 31,300,000 30,715,000
1 كابين, وانت وانت زامیاد 24 دیزل 35,440,000 1394 35,000,000 35,880,000
فوتون
مدل تفییرات قیمت عنوان میانگین قیمت مشخصات فنی سال کف سقف
L, تونلند ون فوتون 13 نفره بنزینی 47,500,000 1394 0 95,000,000
L, تونلند ون فوتون 13 نفره دیزلی 52,500,000 1394 0 105,000,000